Блог им. Hiphoplove топик находится в черновиках FTC

ВНИМАНИЕ!!! НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО НОВОГО НАБОРА!!!<

Блог им. ODPI топик находится в черновиках Дніпродзержинська ОДПІ інформує

Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами з метою вільного обігу
Товари за кодами 8701 — 8707, 8711, 8716 згідно з УКТЗЕД, що ввозяться (пересилаються) безпосередньо громадянами на митну територію України або надходять на адресу громадян у несупроводжуваному багажі чи у вантажних відправленнях для вільного обігу, незалежно від їх вартості, за митною декларацією, передбаченою законодавством України для підприємств, оподатковуються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, податком на додану вартість та в установлених законодавством України випадках акцизним податком.
Ввезення транспортних засобів Справляння мита Справляння акцизного податку Справляння податку на додану вартість
Ввезення транспортних засобів за кодами 8701, 8702,8704, 8705, 8706, 8716 (крім причепів та напівпричепів для тимчасового проживання у кемпінгах, типу причіпних будиночків за кодом 8716 10 99 00) згідно УКТЗЕД Розділ ІХ Митного кодексу України від 13.03.2012 № 4495-VI
Розділ XVII Закону України «Про Митний тариф України» № 2371-ІІІ від 05.04.2001.
Розрахунок суми мита в разі застосування адвалерних ставок мита (у відсотках до фактурної вартості товарів) здійснюється за формулою:
С = (ФВ х Ст): 100 %,
де С — сума мита;
ФВ — митна вартість товару (у грн.);
Ст — ставка мита, установлена у відсотках від фактурної вартості товару. Розділ V Податкового кодексу України
Нарахування суми податку на додану вартість при ввезенні транспортних засобів здійснюється за ставкою 20 відсотків від бази оподаткування за формулою:
Спдв = (ФВ + С) х 0,2,
де Спдв — сума податку на додану вартість;
ФВ — фактурна вартість товарів;
С — сума мита.
Ввезення транспортних засобів за кодами 8703, 8707, 8711 згідно УКТЗЕД Розділ ІХ Митного кодексу України від 13.03.2012 № 4495-VI
Розділ XVII Закону України «Про Митний тариф України» № 2371-ІІІ від 05.04.2001.
Розрахунок суми мита в разі застосування адвалерних ставок мита (у відсотках до фактурної вартості товарів) здійснюється за формулою:
С = (ФВ х Ст): 100 %,
де С — сума мита;
ФВ — фактурна вартість товару (у грн.);
Ст — ставка мита, установлена у відсотках від фактурної вартості товару.
Розділ VI Податкового кодексу України
Розрахунок суми акцизного податку із застосуванням специфічних ставок здійснюється за такою формулою:
Са = Н х А,
де Са — сума акцизного податку;
Н — кількісна або фізична характеристика товару в натуральному вираженні;
А ставка акцизного податку.
Розділ V Податкового кодексу України
Нарахування суми податку на додану вартість при ввезенні транспортних засобів здійснюється за ставкою 20 відсотків від бази оподаткування за такою формулою:
Спдв = (ФВ + С + Са) х 0,2,
де Спдв — сума податку на додану вартість;
ФВ — фактурна вартість товарів;
С — сума мита;
Са — сума акцизного податку.

Інформаційно – комунікаційний відділ
Дніпродзержинської ОДПІ

Не підлягають пропуску через митний кордон України:
Товари, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати життю населення та тваринному світу чи призвести до заподіяння шкоди довкіллю;
Літературні та художні твори, поліграфічна та інша друкована продукція, кіно-, фото-, аудіо- та відеоматеріали, що пропагують війну, жорстокість, порнографію, расову, етнічну або релігійну ворожнечу, закликають до насильницького повалення конституційного ладу в Україні;
Товари та особисті речі, на пропуск яких потрібні дозволи інших державних установ, без наявності цих дозволів. Перелік цих товарів та особистих речей визначається Кабінетом Міністрів України.
Обмеження щодо віку транспортних засобів, що ввозяться в Україну, встановлюються Кабінетом Міністрів України
Інформаційно – комунікаційний відділ
Дніпродзержинської ОДПІ

Які документи необхідно пред’явити на кордоні особі, яка не є власником транспортного засобу, на якому тимчасово виїжджає за межі України?

Порядок допуску транспортних засобів (далі – ТЗ) до поїздки за кордон регламентовано пунктами 50-55 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 /зі змінами/ (далі – Порядок).
Відповідно до Порядку до поїздки за кордон допускаються ТЗ, на які видані реєстраційні документи відповідно до Конвенції про дорожній рух та номерні знаки, серіям яких присвоєні літери латинського алфавіту.
У разі відсутності права власності на ТЗ, оформлення документів для поїздок за кордон здійснюється на підставі заяви власника ТЗ або документів, що підтверджують право користування і (або) розпорядження ТЗ. Особам, які здійснюють поїздку за кордон, на період поїздки за їх бажанням видаються свідоцтва про реєстрацію на їх ім’я. Свідоцтво про реєстрацію, видане на ім’я власника ТЗ, і документи, які підтверджують право користування і (або) розпорядження ТЗ, зберігаються у відповідних підрозділах Державтоінспекції.
ТЗ, на яких власники виїжджають за кордон, повинні мати розпізнавальний знак України. Власники таких ТЗ перед виїздом зобов’язані укласти договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників ТЗ.
ТЗ, на які згідно із законом встановлено тимчасову заборону на зняття з обліку (крім ТЗ, придбаних у розстрочку та зареєстрованих відповідно до пункту 25 Порядку), до поїздок за кордон не допускаються.
Ураховуючи викладене, особа, яка користується транспортним засобом, зареєстрованим на іншу особу, має право на виїзд за кордон за наявності:
— свідоцтва про реєстрацію, виданого на ім’я власника транспортного засобу, і документа, що підтверджує право користування і (або) розпорядження цим транспортним засобом,
або
— свідоцтва про реєстрацію на ім’я особи, що здійснюватиме поїздку за кордон, виданого на період поїздки підрозділом Державтоінспекції за бажанням цієї особи.
Інформаційно – комунікаційний відділ
Дніпродзержинської ОДПІ

Чи існують заборони або обмеження на ввезення в Україну громадянами побутової техніки?

Частиною першою статті 365 Кодексу встановлено, що громадяни за умови дотримання вимог Кодексу та інших актів законодавства України можуть переміщувати через митний кордон України будь-які товари, крім тих, що заборонені до ввезення в Україну (у тому числі з метою транзиту) та вивезення з України.
Законодавством України не встановлено заборон на ввезення громадянами побутової техніки на митну територію України.
Також повідомляємо, що відповідно до статті 197 Кодексу пропуск товарів через митний кордон України та їх митне оформлення здійснюються митними органами на підставі документів, виданих державними органами, уповноваженими на здійснення відповідних контрольних функцій, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, якщо подання таких документів митним органам передбачено законами України.
Переліки товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 436. В зазначеній постанові, зокрема, визначено товари, які підлягають сертифікації, оцінці відповідності згідно з вимогами технічних регламентів, ліцензуванню.
Крім цього, в постанові наведені документи, які підтверджують дотримання встановлених обмежень, для громадян чи суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (залежно від того, на яких осіб поширюється дія закону, що встановлює обмеження).
Враховуючи вимоги законів, якими передбачено процедуру проведення сертифікації, оцінки відповідності згідно з вимогами технічних регламентів, здійснення ліцензування, митне оформлення побутової техніки, що ввозиться на митну територію України громадянами, здійснюється з поданням дозвільних документів, передбачених для суб’єктів господарювання, у випадках, визначених у частині восьмій статті 374 Кодексу, а саме:
У разі ввезення товарів, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро, що переміщуються в міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях, у ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі;
у разі ввезення (пересилання) громадянами товарів, незалежно від їх митної вартості, у вантажних відправленнях.
Інформаційно – комунікаційний відділ
Дніпродзержинської ОДПІ

Блог им. ODPI топик находится в черновиках Дніпродзержинська ОДПІ інформує

Особисті речі та товари при в’їзді в Україну

Особисті речі, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України, підлягають декларуванню шляхом учинення дій, усно, або, за бажанням власника чи на вимогу митного органу, письмово, не оподатковуються митними платежами та звільняються від подання документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, а також від застосування до них видів державного контролю.
Особистими речами вважаються:
1) товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби у кількості, що забезпечує потреби однієї особи на період поїздки;
2) одяг, білизна, взуття, що мають суто особистий характер, призначені виключно для власного користування і мають ознаки таких, що були у користуванні;
3) особисті прикраси, у тому числі з дорогоцінних металів та каміння, що мають ознаки таких, що були в користуванні;
4) індивідуальне письмове та канцелярське приладдя;
5) один фотоапарат, одна кіно-, відеокамера разом з обґрунтованою кількістю фото-, відео-, кіноплівок та додаткового приладдя;
6) один переносний проектор та аксесуари до нього разом з обґрунтованою кількістю діапозитивів та/або кіноплівок;
7) бінокль;
8) переносні музичні інструменти у кількості не більше двох штук;
9) один переносний звуковідтворювальний пристрій (у тому числі магнітофон, диктофон, програвач компакт-дисків тощо) з обґрунтованою кількістю плівок, платівок, дисків;
10) один переносний радіоприймач;
11) стільникові (мобільні) телефони у кількості не більше двох штук, пейджери;
12) один переносний телевізор;
13) переносні персональні комп’ютери у кількості не більше двох штук і периферійне обладнання та приладдя до них; флеш-карти у кількості не більше трьох штук;
14) одна переносна друкарська машина;
15) калькулятори, електронні книжки у кількості не більше двох штук;
16) індивідуальні вироби медичного призначення для забезпечення життєдіяльності людини та контролю за її станом з ознаками таких, що були в користуванні;
17) звичайні та/або прогулянкові дитячі коляски у кількості, що відповідає кількості дітей, які перетинають кордон разом із громадянином, а у разі відсутності дітей — у кількості не більше однієї штуки;
18) одна інвалідна коляска на кожного інваліда, який перетинає митний кордон України, а у разі відсутності такої особи — у кількості не більше однієї штуки;
19) лікарські засоби, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в порядку та обсягах, визначених Кабінетом Міністрів України;
20) годинники у кількості не більше двох штук;
21) 0,5 літра туалетної води та/або 100 грамів парфумів;
22) спортивне спорядження — велосипед, вудка рибальська, комплект альпіністського спорядження, комплект спорядження для підводного плавання, комплект лиж, комплект тенісних ракеток, дошка для серфінгу, віндсерфінгу, комплект спорядження для гольфу, інше аналогічне спорядження, призначене для використання однією особою;
23) спеціальне дитяче харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію або інше захворювання, що потребує спеціального харчування, яке не виробляється (не реалізується) в Україні, що переміщується (пересилається) через митний кордон України в порядку та обсягах, визначених Кабінетом Міністрів України;
24) інші товари, призначені для забезпечення повсякденних потреб громадянина, перелік і гранична кількість яких визначаються законами України.

Інформаційно – комунікаційний відділ
Дніпродзержинської ОДПІ

Оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами

1. У супроводжуваному багажі та/або ручній поклажі

Супроводжуваний багаж — товари, що належать громадянам і переміщуються через митний кордон України у багажних відділеннях транспортних засобів, якими прямують ці громадяни, з оформленням багажних або інших перевізних документів
Ручна поклажа — товари, що належать громадянам і переміщуються через митний кордон України разом з цими громадянами або уповноваженими ними особами без оформлення багажних чи інших перевізних документів

Повітряні пункти пропуску Інші пункти пропуску
До 1000 євро Протягом доби один раз звільняються
Частіше — за квитанцією МД-1 мито за ставкою в розмірі 10 відсотків фактурної вартості товарів та ПДВ.
До 500 євро
та сумарна вага не перевищує 50 кг Протягом доби один раз звільняються
Частіше — за квитанцією МД-1 нараховується ввізне мито за ставкою в розмірі 10 відсотків фактурної вартості товарів та ПДВ.
1000 – 10 000 євро За квитанцією МД-1 нараховується мито за ставкою в розмірі 10 відсотків фактурної вартості товарів та ПДВ.
При цьому базою оподаткування є частина сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 1000 євро.
500 -10 000 євро
або вага перевищує 50 кг За квитанцією МД-1 нараховується мито за ставкою в розмірі 10 відсотків фактурної вартості товарів та ПДВ.
При цьому базою оподаткування є частина сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 500 євро, або вартість товарів, обчислена пропорційно до ваги, що перевищує 50 кг.
Більше 10 000 євро За митною декларацією, передбаченою законодавством України для підприємств, нараховується ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України та ПДВ. Більше 10 000 євро За митною декларацією, передбаченою законодавством України для підприємств, нараховується ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України та ПДВ.

фактурна вартість товару – ціна товару, що переміщується через митний кордон України та зазначена в рахунку-фактурі (фактурі-проформі, касових або товарних чеках, ярликах, банківській виписці з рахунку покупця тощо).

2. У несупроводжуваному багажі

Несупроводжуваний багаж – товари, що відправляються їх власниками – громадянами з оформленням багажних або інших перевізних документів та переміщуються через митний кордон України окремо від цих громадян
До 300 євро 300 – 10 000 євро Більше 10 000 євро
Звільняються За квитанцією МД-1 нараховується ввізне мито за ставкою в розмірі 10 відсотків фактурної вартості товарів та ПДВ.
При цьому базою оподаткування є частина сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 300 євро.
За митною декларацією, передбаченою законодавством України для підприємств, нараховується ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України та ПДВ.
При визначенні фактурної вартості товарів, крім вартості товарів враховується їх страхування та перевезення (фрахту) до моменту перетинання ними митного кордону України

3. У вантажних відправленнях

Вантажне відправлення – товари, що надходять в Україну на адресу осіб або відправляються ними за межі митної території України, або переміщуються транзитом через митну територію України, крім товарів, що належать громадянам та переміщуються ними у ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі
Незалежно від їх фактурної вартості товарів, що переміщуються на митну територію України у вантажних відправленнях, за митною декларацією, передбаченою законодавством України для підприємств, нараховується ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України та ПДВ.
При визначенні фактурної вартості товарів, крім вартості товарів враховується їх страхування та перевезення (фрахту) до моменту перетинання ними митного кордону України
Інформаційно – комунікаційний відділ
Дніпродзержинської ОДПІ

Блог им. ODPI топик находится в черновиках Дніпродзержинська ОДПІ інформує

Міністерство доходів і зборів та бізнес – партнерські стосунки.

Днями відбулося спілкування керівника Дніпродзержинської ОДПІ А.Ліпінського з представниками підприємства ПАТ БМБ. Головною темою розмови стало підведення підсумків роботи Дніпродзержинської ОДПІ за 7 місяців 2013 року. Він наголосив що поведена реформи в лавах податкових та митних органів шляхом утворення Міністерства доходів і зборів та його територіальних органів жодним чином не сказалася на результатах по наповненню бюджету. Навпаки, за 7 місяців 2013 року податківці зібрали до бюджету 562 мільйона гривень, що на 39 мільйонів гривень більше, ніж у відповідному періоді минулого року.
Він звернув увагу присутніх на те, що в Міністерстві доходів і зборів затверджено п’ятирічну стратегію розвитку відомства, яка була розроблена спільно із консультантами міжнародної аудиторської компанії PricewaterhouseCooper. За його словами, зусилля колективу Міністерства будуть зосереджені на розвитку податкового та митного сервісу, встановленні партнерських стосунків з громадянами та бізнесом, а також на створенні більш дієвих методів боротьби з мінімізацією податків та тіньовим сектором економіки.
Керівник відомства нагадав присутнім про сплату земельного податку громадянами до 31 серпня 2013 року та розповів про функціонування антикорупційного сервісу «Пульс» Міністерства доходів і зборів.
Інформаційно-комунікаційний відділ
Дніпродзержинської ОДПІ

Затверджено стратегію розвитку Міністерства доходів і зборів

В Міністерстві доходів і зборів затверджено п’ятирічну стратегію розвитку відомства, яка була розроблена спільно із консультантами міжнародної аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers.
За словами Міністра доходів і зборів О.Клименко, зусилля колективу Міністерства будуть зосереджені на розвитку податкового та митного сервісу, встановленні партнерських стосунків з громадянами та бізнесом, а також на створенні більш дієвих методів боротьби з мінімізацією податків та тіньовим сектором економіки.
Окремим стратегічним напрямом є розвиток міжнародної торгівлі, якісна імплементація норм Митного кодексу та стандартів Всесвітньої митної організації, підвищення ефективності процедур митного контролю, розвиток митної інфраструктури.
Інформаційно-комунікаційний відділ
Дніпродзержинської ОДПІ

Зменшення суми авансових платежів для загальносистемників

Фізичні особи–підприємці, які працюють на загальній системі оподаткування мають право зменшувати суму авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб всередині року, у разі якщо не вийдуть на запланований рівень доходу.
Зокрема, у разі зменшення суми отриманого доходу за попередній календарний квартал поточного року більш ніж на 20 відсотків порівняно з розрахунковою очікуваною сумою доходу на такий квартал платник податку має право зменшити суму авансового платежу, що підлягає сплаті у встановлений строк, пропорційно до зменшення суми зазначеного доходу.
Для такого зменшення суми авансового платежу фізична особа– підприємець до настання строку сплати такого авансового платежу подає до територіального органу Міндоходів заяву у довільній формі. Водночас, така заява повинна містити розрахунок зменшення суми авансового платежу та коротке пояснення обставин, що призвели до зменшення суми отриманого доходу.
Нагадуємо, авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються підприємцем самостійно, але не менш як 100 відсотків річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік, та сплачуються до бюджету – по 25 відсотків щокварталу (до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада).

Інформаційно – комунікаційний відділ
Дніпродзержинської ОДПІ

Правила оподаткування житла

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні Закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо об’єктів житлової нерухомості, відтак, податок на нерухомість сплачуватиметься фізичними особами у 2014 році за поточний 2013 рік.
Також переглянуті розміри житлової нерухомості, на яку застосовуватимуться пільги.
Так, пільга застосовуватиметься для власників:
— квартир, сумарна житлова площа яких не перевищує 120 м. кв.;
— будинків, сумарна житлова площа яких не перевищує 250 м. кв.;
— квартир та будинків – 370 м. кв.
Ставки податку будуть диференційовані.
Для власників:
— квартир – не більше 1 відсотка мінімальної заробітної плати (м.з.п), житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, 2,7% у разі перевищення;
— будинків – не більше 1 відсотка м.з.п., житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, 2,7% у разі перевищення;
— квартир та будинків – не більше 1 відсотка м.з.п., житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів, 2,7% у разі перевищення;
Інформаційно – комунікаційний відділ
Дніпродзержинської ОДПІ

Як повернути сплачені кошти по податку за нерухоме майно

Враховуючи нові правила оподаткування житла, громадяни, які вже сплатили податок можуть повернути сплачені кошти. Для цього їм потрібно звернутися із заявою до податкової інспекції. Однак, сплачені цього року кошти можуть бути зараховані для сплати податку у 2014 році.
Платники податків не мають підстав для хвилювання. Відповідно до Податкового кодексу для подання заяви щодо повернення надміру сплачених коштів у них є три роки.
Інформаційно – комунікаційний відділ
Дніпродзержинської ОДПІ

Розмір мінімального єдиного соціального внеску
для підприємців-спрощенців 2013 р.

Період Мінімальна зарплата Максимальний розмір доходу з якого сплачують ЄСВ Мінімальний внесок (34,7% від мін.з/пл.)
Січень 1 147 19 499 398,01
Лютий 1 147 19 499 398,01
Березень 1 147 19 499 398,01
1 квартал 1 194,03
Квітень 1 147 19 499 398,01
Травень 1 147 19 499 398,01
Червень 1 147 19 499 398,01
2 квартал 1 194,03
Липень 1 147 19 499 398,01
Серпень 1 147 19 499 398,01
Вересень 1 147 19 499 398,01
3 квартал 1 194,03
Жовтень 1 147 19 499 398,01
Листопад 1 147 19 499 398, 01
Грудень 1 218 20 706 422,65
4 квартал 1 218,67
За рік 4 800,76

Інформаційно – комунікаційний відділ
Дніпродзержинської ОДПІ

Ставки єдиного соціального внеску (ЄСВ)

Єдиний соціальний внесок для всіх категорій платників.

№ Платники єдиного соціального внеску За кого сплачують База (об’єкт) Ставка єдиного соціального внеску
утримання Нарахування
1. Роботодавці
— юридичні особи, що використовують найману працю
— фізичні особи-підприємці, що використовують працю найманих працівників (до 10 осіб)
— самозайняті особи, що використовують найману працю (до 4-ох осіб) Наймані працівники Зарплата
Якщо прац.- інвалід 3,6% від 36,76% до 49,7%
36,3% для бюджетних установ
8,41% для інвалідів
Лікарняні
(5+решту днів) 2,0% 33,2%
Фізичні особи, з якими укладений ЦПД* Винагорода за вико¬нання робіт (надання послуг) за ЦПД 2,6% 34,7%
2 — Фізичні особи–підприємці загальносистемники
— Самозайняті особи
(ст.14.1.226 ПКУ)
За себе Сума доходу (при¬бутку), отримана від їхньої діяльності, обчислена за правилами ст… 177 ПКУ що підлягає оподат¬ку¬ва¬н¬ню податком з дохо¬дів, але не більше ма¬к¬симальної межі (17 прожит. мін.)
34,7% обов’язково
36,6%
(якщо добровільно + ФССзТВП)
36,21%
(якщо добровільно + ФСНВ)
38,11%
(якщо добровільно + ФССзТВП** + ФСНВ***)
3 — Фізичні особи–підприємці спрощенці За себе Фіксована сума, що не залежить від розміру доходу

* ЦПД — цивільно правовий договір
** ФССзТВП — фонд соціального страхування від тимчасової втрати працездатності
*** ФСНВ — фонд страхування від нещасних випадків

Інформаційно – комунікаційний відділ
Дніпродзержинської ОДПІ

Правила користування «зеленим» та «червоним» коридорами

1. Двоканальна система — це спрощена система митного контролю, яка дає громадянам змогу здійснювати декларування, обираючи один з двох каналів проходу (проїзду транспортними засобами особистого користування) через митний кордон України.
2. Канал, позначений символами зеленого кольору («зелений коридор»), призначений для декларування шляхом вчинення дій громадянами, які переміщують через митний кордон України товари в обсягах, що не підлягають оподаткуванню митними платежами та не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території і не підлягають письмовому декларуванню.
3. Канал, позначений символами червоного кольору («червоний коридор»), призначений для всіх інших громадян.
4. Громадянин самостійно обирає відповідний канал («зелений коридор» або «червоний коридор») для проходження митного контролю за двоканальною системою.
5. Обрання «зеленого коридору» вважається заявою громадянина про те, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території та свідчить про факти, що мають юридичне значення.
6. Громадяни, які проходять (проїжджають) через «зелений коридор», звільняються від подання письмової митної декларації. Звільнення від подання письмової митної декларації не означає звільнення від обов'язкового дотримання порядку переміщення товарів через митний кордон України.

Інформаційно – комунікаційний відділ
Дніпродзержинської ОДПІ

Блог им. ODPI топик находится в черновиках Дніпродзержинська ОДПІ інформує

55 безкоштовних адміністративних послуг Міністерства доходів і зборів

Завдяки сервісам Міністерства доходів і зборів, громадяни, підприємці та представники юридичних осіб мають змогу оперативно отримати довідки, дозволи та свідоцтва.
Так звернувшись до Центру обслуговування громадян можна зареєструвати книгу обліку доходів та витрат, отримати номер облікової картки, зареєструвати реєстратор розрахункових операцій, отримати ліцензію та торговий патент, а також отримати будь-яку кваліфіковану консультацію по податковому та митному законодавству.
Інформаційно-комунікаційний відділ
Дніпродзержинської ОДПІ

З 1 вересня вводяться акцизні марки нового зразка, які захистять громадян від підробок
З 1 вересня 2013 року усі алкогольні напої та тютюнові вироби будуть маркуватися акцизними марками нового зразка, що забезпечить більш дієву систему боротьби з фальсифікатом і підробками підакцизної продукції та захисту населення від споживання неякісної продукції.
Нові марки акцизного податку відрізняються графічним дизайном та кольоровою гамою. Кожна марка має графічний захисний елемент, якій містить інформацію в закодованому вигляді. Цей захисний елемент не може бути відтворений шляхом сканування, копіювання та друку. Марки акцизного податку для алкогольних напоїв містять не менше чотирьох фонових сіток, для тютюнових виробів – не менше трьох. У зв’язку із посиленням системи захисту нових зразків марок акцизного податку їх вартість зросла: на алкогольні напої — до 0,27 грн. за 1 шт., тютюнові вироби — 0,142 грн. за 1 шт.
Інформаційно-комунікаційний відділ
Дніпродзержинської ОДПІ
У серпні звіт про суми нарахованого єдиного внеску необхідно подавати ще до Пенсійного фонду
Функцію з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на Міндоходів покладено Указом Президента України від 24.12.2012 №726/2012 „Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади”.
Проте, процедури адміністрування щодо прийняття та оброблення звіту про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та обліку сплати страхових коштів у картках особових рахунків платників у серпні здійснюватиме Пенсійний фонд України. Таке рішення прийнято для створення сприятливих умов для платників єдиного внеску та уникнення соціальної напруги щодо здійснення пенсійних виплат за серпень.
Відповідно до положень пункту 3 Прикінцевих положень Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи” від 4 липня 2013 №406-VII сьогодні розглядається питання щодо подовження виконання зазначених функцій Пенсійним фондом України до 31 серпня 2013 року.
З огляду на це у серпні поточного року звіти про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування потрібно як і раніше надсилати до Пенсійного фонду. Нагадуємо, що подати звіт необхідно не пізніше 20 серпня.
Інформаційно-комунікаційний відділ
Дніпродзержинської ОДПІ

Електронні ключі для спрощення ведення бізнесу

В Дніпропетровській області майже 100 відсотків заявок на відшкодування податку на додану вартість подається в електронному вигляді, 76 відсотків митних декларацій оформлюється дистанційно. Успішно працює система приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності платників податків в електронному вигляді. Центри сертифікації електронних ключів Міндоходів безкоштовно, за лічені хвилини надають електронні цифрові підписи підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, фізичним особам.
В п’яти податкових інспекціях працюють Центри сертифікації електронних ключів, в яких обслуговано більше 14 тисяч клієнтів та надано більше 20 тисяч посилених сертифікатів особистих ключів для ведення документообігу в електронному вигляді. Це значно економить час і зменшує ризик корупції, адже зникає необхідність прямого спілкування між підприємцями та співробітниками. Особистий електронний ключ застосовується під час здійснення не лише податкових, а й митних процедур, а також для подання звітності до Пенсійного фонду та органів статистики.
Для інформаційної підтримки та технічної допомоги платникам податків створено загальнодержавний call-центр, скористатися яким можна знову ж таки безкоштовно, зателефонувавши зі стаціонарного телефону за номером 0-800-501-007, вибравши напрямок 7.
Інформаційно-комунікаційний відділ
Дніпродзержинської ОДПІ

Викрито підпільну броварню
Підпільну броварню в одному з приміських районів Дніпропетровська викрили співробітники оперативного та слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області.
Власником такого міні-пивзаводу виявився місцевий мешканець. Незважаючи на жахливий санітарний стан пивоварні, йому все ж таки вдалося оформити деякі дозвільні документи. Для солідності „пивовар” ще й відкрив у центрі міста офіс та розпочав прибутковий бізнес.
Під час обшуків в офісі «фірми» та у цеху розливу продукції вилучено сировину, тару, обладнання, первинну документацію та 15 тон готового до споживання “пива”.
Порушникам законодавства загрожує санкція за статтею 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).
Скористуйтесь відеоінструкцією з самостійної генерації ключів підписувачем

Центром АЦСК ІДД створено інформаційний відеоматеріал щодо самостійної генерації ключів підписувачем за допомогою надійного засобу електронного цифрового підпису – «ІІТ Користувач ЦСК–1».
Даний відеоматеріал буде корисним для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної форми власності, які розглядають можливість отримання послуг електронного цифрового підпису від АЦСК ІДД та відповідно до постанови КМУ від 28 жовтня 2004 року №1452 здійснюють генерацію особистих та відкритих ключів безпосередньо в установі.
Переглянути відеоматеріал можна тут www.youtube.com/watch?v=TXqhbBwU2tk
Інформаційно-комунікаційний відділ
Дніпродзержинської ОДПІ

Про роботу Акредитованого центру сертифікації ключів
У складі Інформаційно-довідкового департаменту Міндоходів функціонує Акредитований центр сертифікації ключів, метою діяльності якого є безкоштовне надання послуг електронного цифрового підпису (далі — ЕЦП) органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності, іншим суб’єктами господарської діяльності та фізичним особам.
АЦСК ІДД надає такі послуги реєстрація заявників; надання у користування надійних засобів ЕЦП; допомога при генерації відкритих та особистих ключів; обслуговування посилених сертифікатів ключів заявників, що включає сертифікацію відкритих ключів заявників, розповсюдження та зберігання посилених сертифікатів ключів, управління статусом посилених сертифікатів ключів та розповсюдження інформації про статус сертифікатів ключів; надання послуги фіксування часу; консультативні послуги за зверненням підписувачів.
Інформаційно-комунікаційний відділ
Дніпродзержинської ОДПІ

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО СВОГО БІЗНЕС-ПАРТНЕРА
Для того, аби перевірити надійність Вашого ділового партнера достатньо знати його код ЄДРПОУ або ж точну його назву. Введіть відому Вам інформацію в одне з полів на сторінці «ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО СВОГО БІЗНЕС-ПАРТНЕРА» і сайт Міністерства доходів і зборів здійснить пошук по ряду баз даних, доступних для публічного використання і повідомить Вам про результати пошуку.
Увага: Оновлення баз даних відбувається 1 раз на місяць, отже, якщо юридична особа була зареєстрована, або внесена у одну із спеціалізованих баз протягом останніх 30 діб, дані щодо неї відображатись НЕ БУДУТЬ.
Інформаційно-комунікаційний відділ
Дніпродзержинської ОДПІ

Оновлено телефоний антикоррупційний сервіс «Пульс»

Міністерство доходів і зборів України звертає увагу мешканців Дніпропетровській області на те, що в Україні почал працювати єдиний антикоррупційний сервіс Міністерства доходів і зборів України «Пульс» (044) 284 00 07.

Інформаційно-комунікаційний відділ
Дніпродзержинської ОДПІ
Електронні ключі Міндоходів дозволяють звітувати до статистики та Пенсійного фонду.
Відтепер ключ електронного цифрового підпису, виданий Акредитованим центром сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту Міністерства доходів і зборів, дає змогу звітувати, або подавати декларації в режимі он-лайн не лише до органів Міндоходів, а й до органів державної статистики України та Пенсійного фонду України. Крім того, з січня місяця 2013 року електронні ключі Міністерства доходів і зборів України дають можливість експортерам та митним брокерам подавати митні декларації до митниці Міндоходів в електронному вигляді через мережу Інтернет.
Митниця Міндоходів у Дніпропетровській області оформляє більше 76 відсотків всіх митних декларацій в електронному вигляді. Також в області майже 100 відсотків заявок на відшкодування ПДВ подаються в електронному вигляді. Використання звітності чи оформлення декларацій в електронному вигляді значно скорочує час необхідний на митні або податкові процедури та зменшує ризик корупції, адже виключаються особисті контакти між співробітниками Міндоходів та представниками бізнесу.
Інформаційно-комунікаційний відділ
Дніпродзержинської ОДПІ

Для платників Дніпропетровщині працює п’ять Центрів сертифікації електронних ключів
Як повідомляє, Головне управління Міндоходів у Дніпропетровській області в п’яти податкових інспекціях працюють Центри сертифікації електронних ключів, в яких обслуговано більше 14 тисяч клієнтів та надано більше 20 тисяч посилених сертифікатів особистих ключів для ведення документообігу в електронному вигляді. Це значно економить час і зменшує ризик корупції, адже зникає необхідність прямого спілкування між підприємцями та співробітниками. Особистий електронний ключ застосовується під час здійснення не лише податкових, а й митних процедур, а також для подання звітності до Пенсійного фонду та органів статистики.
Інформаційно-комунікаційний відділ
Дніпродзержинської ОДПІ

Блог им. sorokinsvet топик находится в черновиках Люстры, как я их покупал.

Люстры и интернет магазине Регионсвет. Должен сказать что качество отличное! Брал себе люстру Энигма 56620-9
Достойный магазин, хороший товар, не затянутая донельзя доставка.
Получили заказанную люстру через пару дней через транспортную компанию в нашем городе.
Один раз я звонила, через день, в магазин уточнить по доставке — вежливо ответили что товар отправлен и в ближайшие пару дней придёт.
По ценам судит не берусь, всё-таки мы брали не дешёвую люстру, каких в городе я не видела вообще.
Интрнет магазин люстр.

Блог им. andrij топик находится в черновиках МЫ победили Украина

После игры со шведами сборная Украины подарила надежду и море положительных эмоций, однако проигранные поединки с французами и англичанами дали повод «болельщикам винить игроков в поражении. Это как минимум не правильно при победе говорить „МЫ победили, а при поражении — “ОНИ проиграли.

Блог им. iefriemov-nikolai топик находится в черновиках Оппозиция заявила о начале акции Вставай, Украина! 14 марта

Представители оппозиции заявили о начале 14 марта всеукраинской акции Вставай, Украина!, которая будет посвящена борьбе за права граждан и отставке президент Виктора Януковича, сообщил лидер фракции Объединенная оппозиция Арсений Яценюк.

«На этой неделе мы начинаем всеукраинскую акцию Вставай, Украина!.. Эта акция начнется в четверг. Мы запланировали ее проведение в течение двух месяцев. Это демонстрация стремления к изменениям в Украине. В каждом областном центре мы проведем соответствующие марши, митинги, акции. Мы хотим, чтобы люди выразили свое мнение», — заявил он.

Стоит отметить, что завершение протеста запланировано на 18 мая на Европейской площади в Киеве. Яценюк заверил, что одна из целей оппозиции — это отставка Януковича. Примечательно, что акция начнется именно в тот день, так как политики ожидают прибытия из США лидер партии УДАР Виталия Кличко.

При этом лидер фракции Свобода Олег Тягнибок анонсировал начало акции 14 марта в Виннице, а затем в Ужгороде 15 марта и во Львове 16 марта. Далее последует работа депутатов в Раде на протяжении недели, после чего акция снова возобновится.

Межкомнатные двери в городе днепродзержинске — это самое лучшее предложение

Блог им. alex-yakovlev топик находится в черновиках Встроенные шкафы купе на заказ

Среди жителей нашей страны встроенный шкаф купе Киев на заказ пользуются огромной популярностью. Объясняется это очень просто, ведь встроенный шкаф купе как нельзя лучше распоряжается жилой площадью, которой в наших квартирах всегда не хватает.

Кроме того, что удобный и компактный встроенный шкаф купе способен заменить любой другой вид подобной мебели, он еще и становится украшением интерьера. Сегодня трудно найти жилье, где отсутствует шкаф купе, который готов прослужить исправно десятилетия.

Когда я решила приобрести изготовленный встроенный шкаф купе на заказ, единственной проблемой для меня были, как мне тогда казалось, заоблачные цены на эту мебель. Но мои опасения к счастью не оправдались, когда я зашла на сайт dndz.tv: dndz.tv/catalog/27/228.

Именно здесь предлагали встроенный шкаф купе цена которого мне очень подходила. Я уверена, что в этой компании каждый из нас сможет найти самые выгодные расценки, не в ущерб качеству. Прежде чем выбрать подходящую модель в каталоге, предложенном компанией Мakore, я ознакомилась, какие бывают типы этой мебели. Главное, что я поняла, они различаются по виду раздвижных механизмов, когторые могут быть с верхним и нижним креплением.